Muỗng nhựa trong suốt - bộ 25 cái
HVX_74
20.000 VNĐ 17.000 VNĐ
Tô giấy 850ml - Bộ 5 cái
HVX_73
25.000 VNĐ 22.000 VNĐ
Chén giấy 320ml - bộ 10 cái
HVX_72
28.000 VNĐ 24.000 VNĐ
Chén giấy 160ml - bộ 10 cái
HVX_71
23.000 VNĐ 18.000 VNĐ
Hũ pudding thủy tinh 100ml
HVX_26
12.500 VNĐ
Ly pet cao cấp 360ml - bộ 10 chiếc
HVX_27
38.000 VNĐ 30.000 VNĐ
Hũ gia vị thủy tinh nắp kim loại 180ml - bộ 6 hũ
HVX_28
95.000 VNĐ 80.000 VNĐ